OMLADINSKI KRUG

“To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje jos više učvrstili.”(El-Kehf,13). Poslanik s.a.w.s. je rekao :”Sedmoricu će Allah dž.š. staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu, kada drugog hlada osim Njegovog ne bude bilo. Od te sedmorice je i mladić koji je odrastao u ibadetu Allahu dž.š. u pokornosti …

OMLADINSKI KRUG Read More »