OMLADINSKI KRUG


“To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje jos više učvrstili.”(El-Kehf,13).

Poslanik s.a.w.s. je rekao :”Sedmoricu će Allah dž.š. staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu, kada drugog hlada osim Njegovog ne bude bilo. Od te sedmorice je i mladić koji je odrastao u ibadetu Allahu OK_leptirdž.š. u pokornosti Njemu Svemogućem.

Vjerovjesnik, s.a.v.s., podstakao nas je da odaberemo dobre i bogobojazne žene, rekavši: ”Oženi onu koja ima vjeru, jadan ne bio.” (Buharija i Muslim)


Poštovane  omladinke i omladinci!

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Svaka društvena zajednica ima svoju nadolazeću generaciju i oni su njena zbilja. Naša zajedica ima nas koje treba i koje želi imati kao svoju snagu i svoj korak naprijed. Zato se želimo organizirati i povezati da taj korak bude čvrst, jak, i uspješan. Želimo da pomognemo sebi,  da  život u mjestu  življenja učinimo sadržajnim i korisnim.

Ukoliko smatraš da imaš iste ciljeve i da te planirane aktivnosti  interesuju ili imaš još nekih korisnih ideja i prijedloga,  onda  ovaj email smatraj svojom  pozivnicom.

Dođi, budi dio tima!

 

Osnivačka skupština Omladinskog kruga Islamske zajednice Bošnjaka Nürnberg

je u subotu 09 marta 2013

                  Skupština će se održati u prostorijama  IZBN sa početkom u  20.h.

 

Skupština ima za cilj da izabere odbor (rukovodstvo),da utvrdi plan aktivnosti za  2013 godinu.

U cilju što masovnijeg prisustva molimo da ovaj email pošaljete svima onima koje poznajete a sadržaj bi im bio interesantan.

Mahsus selam….        

 

                                                                          Inicijativni Odbor

Omladinski krug (OK) je Organizacija mladih Islamskog Bošnjačkog Centra u Nürnbergu.On je dio Islamske zajednice i njegova uloga je da okupi naše potencijale u mladima, da ih usmjeri i pokrene ka  korisnom radu i djelovanju,  te da ih poveže sa ostalim odruženjima sličnog tipa. U Omladinski krug se mogu uključiti svi zainteresovani mladi muslimani i muslimanke, koji/e žele aktivno djelovati u održavanju naših ciljeva.

 

 

Ciljevi  Omladinskog kruga

 1. Njegovanje i razvoj vjerske i kulturne svijesti mladih muslimana i muslimanki u mjestu našeg djelovanja.
 2. Organiziranje mladih da se međusobno upoznaju i druže
 3. Putem druženja i komunikacije, čuvati i očuvati  islamski identitet,  kulturu  i tradiciju.
 4. Preventivna zalaganja, odnosno borba protiv svih vrsta poroka  i ovisnosti (alkohol,droge,pušenje kocka,igre na sreću, itd)
 5. Podrška u razvoju, zdravog  mladog duha na moralnim načelima islama.
 6. Podrška razvoju  shvatanja životne filozofije, koja se uklapa u savremeni svijet.
 7. Pomoć  tokom procesa integracije u njemačko društvo,  zadržavajući svoj bošnjački identitet
 8. Unapređenje intelekta i što uspješnijeg djelovanja na vjerskoj, socijalnoj, poslovnoj i političkoj oblasti.
 9. Aktivno djelovanje, protiv rasizma i  islamofobije  kao  i zaštita okoline i ljudskih prava.

Aktivnosti Omladinskog kruga

 1. Organizovanje vjerskih i kulturnih manifestacija u saradnji sa Odborom IZBN.
 2. Natjecanja u  vjerskim, sportskim i muzičkim temama u saradnji sa drugim omladinskim organizacijama .
 3. Organizovanje ramazanskih iftara i druženja
 4. Organizovanje različitih izleta i putovanja.
 5. Organizovanje ljetnih i zimskih kampova u sklopu sportskih, rekreativnih i vjerskih aktivnosti za djecu i odrasle.
 6. Učestvovanje u različitim manifestacijama koje organizuju  druga slična udruženja.
 7. Učestvovanje u među religijskom dijalogu mladih
 8.  Organizovanje humanitarnih aktivnosti
 9. Pomoć u edukaciji članova zajednice ( organizovanje instrukcija iz pojedinih predmeta koji su problematični u školi za djecu, dopunska nastava ,različiti kursevi)
 10. Formiranje i rad različitih sekcija (folklorna, horska, recitatorska, itd.)

 

 

Bujrum i  dobrodošli u Omladinski krug!

PDF: omladinski krug