HUTBA DŽUMA-NAMAZ 22.03.2013

Umra zaboravljeni i zapostavljeni ibadet. U jezičkoj terminologiji  riječ umra znači posjetu a u šerijatu to je termin koji označava posjetu Kabi izvan dana haždža s ciljem tavafa i sajja. Po pitanju propis umre učenjaci se razilaze pa jedni kažu: Vadžib jednom u životu – to zastupa imam Šafija (novo mišljenje), imam Ahmed po jednom …

HUTBA DŽUMA-NAMAZ 22.03.2013 Read More »