POPIS 2013

Predstojeći popis je veoma važno pitanje za naš bošnjački narod u cijelosti a i za našu matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu pa očekujemo da budete dio ovog procesa i da informaciju proslijedite do drugih koji nam pripadaju a koje poznajete.

Uputstvo kako da se kao pripadnik dijaspore popišete na predstojećem popisu. Sva tri načina su u skladu sa Zakonom o popisu i ne predstavljaju kršenje tog zakona. U suštini svi građani BiH koji su u dijaspori a imaju registrovano prebivalište u BiH i žive u BiH mjesec dana a ostalih 11 rade ili studiraju van BiH mogu biti popisani kao bosanskohercegovački građani. Uz to je dovoljno da osjećate odnosno očekujete da ćete se vratiti u BiH (u dogledno vrijeme?), što je naravno san sviju nas u dijaspori.

 

U skladu sa Zakonom predstojećim popisom stanovništva, domaćinstava i stanova bit će obuhvaćeni:

a) državljani BiH s prebivalištem ili boravištem u BiH, bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni ili odsutni iz države,
b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u BiH, bez obzira da li su u trenutku popisa u BiH,
c) lica bez državljanstva,
d) domaćinstva lica iz tač. a), b) i c) i
e) stanovi i druge stambene jedinice.

 

Koje opcije ima BH dijaspora?
BH dijaspora ima tri opcije (vidi sliku na početku teksta):
A. Popis putem web obrasca
B. Popis dijaspore kao građana koji su trenutno van BiH
C. Popis dijaspore kao građana koji žive nav BiH

popis_2013Opcija A – Popis putem Web obrasca
“Popis putem Web obrasca” (član 40. Zakona), zbrajat će isključivo državljane Bosne i Hercegovine koji ne mogu biti dio neke teritorijalne jedinice
Ovo je korisna i važna evidencija, ali se ona isključivo odnosi na veličinu i strukturu naše dijaspore.
Ovako popisani bosanskohercegovački građani neće biti dio niti imati ikakvu ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, a njihova imovina može biti predmetom različitih špekulacija na lokalnoj i entitetskoj razini.

Ovo je na sve načine najlošija opcija kako za BiH tako i za one koji se popišu ovim putem.

Opcija B – Građani trenutno van BiH
Ukoliko su građani dio nekog domaćinstva u BiH (imaju oca, majku, amidžu, brata i sl. koji živi u BiH) oni trebaju odabrati opciju b) “Popis kao član domaćinstva koji se u trenutku popisa nalazi van BiH na radu/školovanju“.

Komentar: Potrebno je osigurati da nosilac domaćinstva koji se nalazi u BiH izvrši njihov popis kao lica koja su privremeno odsutna iz države zbog rada ili školovanja.

Ovako popisani bosanskohercegovački građani, zajedno sa njihovom imovinom,  imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, bit će dio svih socioekonomskih i demografskih analiza kako na razini te općine, entiteta/DB tako i na razini države.

Opcija C – Popis građana koji žive van BiH
Ukoliko građani nisu dio nekog domaćinstva u BiH, tada mogu odabrati Opciju C) “dolaskom u Bosnu i Hercegovinu u periodu provođenja popisa”, te popisom u svojim trenutnim ili prijeratnim prebivalištem zbrajaju se sa stanovništvom tog popisnog kruga.

Komentar: Ovako, oni automatizmom postaju dio stanovništva određene teritorijalne jedinice, te u konačnici ovi građani će biti dio stalno/privremeno  nastanjenog stanovništva BiH.
Jednako kao i kod Opcije B, na ovaj način popisani građani BiH zajedno sa njihovom imovinom, također će imat svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, bit će dio svih socioekonomskih i demografskih analiza kako na razini te općine, entiteta/DB tako i na razini države.

Posebna pažnja
Popisivač ne smije tražiti bilo kakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor.
Ovo se odnosi i na JMB građanina, ličnu kartu, prijavu prebivališta, pasoš, rodni list, izvod iz knjige državljana, ZK izvadak za kući ili zemljište, te bilo koji drugi dokument kojim popisivana osoba eventualno trebala da potvrdi svoj odgovor ne neko od pitanja.

(autor: popis2013.net)

Vise informacija na web-stranici:

http://www.popis2013.net/

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *