ŠKOLA ISLAMA ZA ODRASLE

 • Niste imali priliku da upoznate propise  vjere kojoj pripadate.
 • Poznajete islam ali  je nedovoljno i zato  želite saznati više.
 • Drugi od vas traže odgovore na pitanja na koja Vi ne znate odgovor.
 • Poznavanje druge najrasprostranjenije religije na planeti koja danas ima oko 1,8 milijardi sljedbenika
  i kojoj pripada svaki četvrti stanovnik zemaljske kugle spada u red općeg obrazovanja.

Škola islama je program namijenjen odraslim muškarcima i ženama koji  se žele bolje upoznati sa islamskim učenjem, vrijednostima, kulturom i načinom života ili žele sistematizirati ranije stečeno znanje. To je jednostavno prilika za Vas.

U toku škole obradi ćemo slijedeće teme:koran2

 • akaid (islamsko vjerovanje),
 • fikh (obredoslovlje),
 • Kur'an i hadis,
 • sira (Poslanikov životopis),
 • ahlak (islamska etika),
 • islam i društvo.

Za upis nije potrebno predznanje. Program je besplatan za članove zajednice.

U toku nastave  imati ćemo i gostujuće predavače, projekcije odabranih dokumentarnih filmova, te diskusije o aktuelnim temama.

Prijave, e-mailom imam@nuernberger-moschee.de, telefonom 0911 / 65 89 571 ili lično u kancelariji kod imama.

Početak škole i prvi čas je u nedjelju, 24. februara 2013. u 17 h.