MOGU LI MUSLIMANI OPSTATI NA ZAPADU KAO MUSLIMANI?

Naravno da mogu. Ako je faraonova žena na faraonovu dvoru ostala i opstala kao muslimanka, onda svako i svugdje može opstati kao musliman. Ako su Jevreji opstali u Evropi nakon dvije hiljade godina iskušenja, progona, genocida, holokausta i devastacije kako da ne ostanu i ne opstanu muslimani. Koji su putevi i način opstanka? Jedan je …

MOGU LI MUSLIMANI OPSTATI NA ZAPADU KAO MUSLIMANI? Read More »