hadis

Hadis sedmice

Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeci i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaze: Ja postim! (Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.)

Hadis sedmice

“Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, …

Hadis sedmice Read More »

Hadis sedmice

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta!

HADIS SEDMICE

“Tako mi Allaha, dunjaluk je u odnosu na Ahiret, poput čovjeka koji stavi prst u more, pa neka vidi šta je na prstu ostalo.” (Muslim)

Hadis sedmice

“Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.” (Muttefekun alejhi)

Hadis sedmice

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Prvo za što će biti pitan rob na sudnjem danu jeste namaz; pa ako namaz bude dobar bit će i ostala djela, a ako nema namaza propast će mu i ostala djela.”

Hadis sedmice

“Pravi musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a (pravi) je muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio.”  (Muttefekun alejhi)