ZAŠTO MEKTEB

Tebi koji se pitaš, zašto mekteb?

Tebi koga pitaju, zašto da šaljem djecu u mekteb?

ODGOVOR, DA SHVATIŠ I DRUGE OPOMENEŠ….

 

 1. Odgajanje djece u duhu islama i podučavanje i islamu je jedna od glavnih islamskih dužnosti. Muhammed a. s. je rekao:
  “Roditelj je obevezan prema djetetu: da mu da lijepo muslimansko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kad dođe vrijeme za to.”
 2. Podučeno djete islamu jeste naša izvšena obaveze koja čuva nas i našu djecu od džehennemske vatre. Allah dž. š. kaže u Kur'anu:
  “O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogl i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijeda neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et ‑ Tahrim, 6. ajet)
 3. Odgojeno i podučeno djetete koristi nam i na Ahiretu :
  “Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevaba za dobra djela osim u 3 slučaja:
  a) ako je iza sebe ostavio valjano i hairli u islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini,
  b) ako je ostavio trajnu sadaku ‑ vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i
  c) znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti.”
 4. Prenošenje propisa vjere djetetu je ključ moga ali i uspjeha moga djeteta.
  “Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz i istraj u tome. Mi ne pitamo tebe za nafaku. Mi ćemo ti nafaku osigurati! A samo one koji se Allaha budu bojaii i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Kur´an, sura Taha, 132. ajet)
 5. Upoznavanje djece sa onim što je zabranjeno( haram) i njegovim posljedicama doprinose i trajnom čuvanju djece od harama..
 6. Mogućnost upoznavanja i druženja sa drugom muslimanskom djecom i da se kada dođe vrijeme za to, inšaallah ožene muslimankom ili udaju za muslimana.
 7. Izgradnja privrženosti prema džematu i Islamskoj zajednici, prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini, Sandžaku i Njemačkoj ali i prema svemu drugom što je napredno i humano.
 8. Škole obrazuju djecu, a li ih ne odgajaju, posebno ne u islamskom duhu. Muhammed a. s. je rekao:
  Koga, kako treba, ne odgoje roditelji, odgojiće ga vrijeme.” Ja neću da odgoj svoje djece prepuštam slučaju i vremenu!
 9. Mekteb je mjesto gdje uz pomoć stručnih i obrazovanih odgajatelja imam priliku da odgojim dijete, da ga usmjerim i naviknem na džematsko življenje i djelovanje i da na taj način postignem uspijeh u odgoju.

 

Mektebska nastava nema alternativu, zato je i ne traži… Upiši dijete na mektebsku pouku, pozovi prijatelja i poznanika na ovu obavezu…

 

       «U MEKTEBU VIŠE POLAZNIKA U VJERI VIŠE NASLJEDNIKA»